Ekologia

Po pierwsze

Czysta i naturalna energia

Fotowoltaika gwarantuje energię pozyskaną całkowicie naturalnie, co przyczynia się do ochrony środowiska. Odnawialne źródła energii, jak energia słoneczna, są całkowicie bezpieczne. Każda ilość energii wyprodukowanej ze słońca redukuje emisję CO2, co ma istotny wpływ na środowisko, w którym żyjemy.

Po drugie

Znacząca redukcja śladu węglowego

Tak wysokiego stężenia dwutlenku węgla (CO2) nie było na Ziemi od 3 mln lat. Naukowcy są zgodni, że za drastyczny wzrost stężenia CO2 odpowiedzialna jest działalność człowieka. Chodzi o efekty spalania paliw kopalnianych, takich jak ropa, węgiel, czy gaz ziemny. Właśnie dlatego korzystanie z odnawialnej energii słonecznej ma realny wpływ na poprawę warunków życia na Ziemi dla nas i dla przyszłych pokoleń.

Na początku XX wieku stężenie CO2 w atmosferze wynosiło 300 ppm. Przez kolejne sto lat stężenie zwiększyło się o 100 ppm, przede wszystkim z powodu spalania paliw kopalnych. W Unii Europejskiej rocznie udaje się obniżyć emisję CO2 ze spalania paliw kopalnych o 2,5 procent. Do tego ograniczenia nie przyczyniają się jednak wszystkie kraje członkowskie – Polska wciąż z roku na rok emituje coraz więcej CO2.

W 2018 roku największe spadki w emisji CO2 odnotowano w Portugalii, Bułgarii,  Irlandii i Niemczech. W ośmiu z 28 państw członkowskich UE nastąpił wzrost emisji CO2: na Łotwie, na Malcie, w Estonii, Luksemburgu, Polsce, na Słowacji, w Finlandii i na Litwie.

Po trzecie

Lepsze środowisko dla przyszłych pokoleń

Wszyscy musimy zdać sobie sprawę, w jaki sposób środowisko wpływa na nasze życie i zdrowie. Jest wiele zadań do wykonania w tym temacie, a robimy to dla dobra następnych pokoleń. Ochrona naszego środowiska naturalnego dla przyszłych pokoleń jest jednym z głównych wyzwań współczesności. Rośnie liczba zagrożonych gatunków roślin i zwierząt, emisje przemysłowe zatruwają powietrze, a ilość plastikowych śmieci w morzach jest zastraszająca. Aby odwrócić ten trend i ochronić przyrodę dla ludzi jutra, Europa musi zacząć działać już dziś.

watercolour, watercolor, paint

Umów się na bezpłatny audyt Twojej firmy

Jarosław Dubiński

+48 880 349 230

Jacek Sarnecki

+48 662 013 472

KLIMAT SOLEC Sp. z o.o., ul. Nadborna 2a, 86-050 Solec Kujawski