tel: +48 52 387-24-42 / fax: +48 52 387-50-85

   

O firmie

Dopasowane rozwiązania. Wentylacja, klimatyzacja, ogrzewanie, automatyka, serwis.

 • O nas

  KLIMAT SOLEC jest jednym z ważniejszych w kraju wykonawców systemów klimatyzacji, wentylacji oraz ogrzewania. Firma oferuje kompleksową obsługę inwestycji budowlanych w zakresie instalacji sanitarnych, a w szczególności:

   

  projektowanie instalacji wentylacji, klimatyzacji oraz ogrzewania

   

  wykonawstwo oferowanych instalacji

   

  serwis oferowanych instalacji

   

  modernizacja instalacji w celu optymalizacji kosztów eksploatacji

   

  produkcja elementów wentylacyjnych i oddymiających KLIMAT PRO

  KLIMAT SOLEC oferuje Klientom indywidualne i zoptymalizowane rozwiązania techniczne w zakresie projektowania i wykonawstwa instalacji, które stosowane są w rozmaitych obiektach - od usługowych i biurowych, kończąc na bardzo złożonych systemach w obiektach przemysłowych, laboratoryjnych czy medycznych.

  Ponadto KLIMAT SOLEC oferuje dostosowanie projektów Klienta do jego potrzeb oraz rozwiązania umożliwiające modernizację wadliwie działających systemów HVAC w celu obniżenia kosztów eksploatacyjnych.  

 • Nasze marki

  KLIMAT SOLEC oferuje kompleksową obsługę inwestycji budowlanych w zakresie instalacji sanitarnych. W szczególności firma oferuje:

  projektowanie, montaż oraz serwis nowych instalacji wentylacji, klimatyzacji oraz ogrzewania łącznie z instalacjami towarzyszącymi oraz pełną automatyką,
  modernizację oraz naprawę istniejących sieci w celu optymalizacji kosztów,
  produkcję pełnej gamy elementów wentylacyjnych.

  KLIMAT SOLEC kładzie szczególny nacisk na jakość swoich produktów oraz usług i w tym celu wciąż ulepsza oferowane rozwiązania. Firma jest w stanie obsługiwać realizacje o dowolnym rozmiarze oraz stopniu skomplikowania.

  KLIMAT PRO to marka KLIMAT SOLEC oferująca szeroką gamę elementów wentylacyjnych oraz klimatyzacyjnych:

  elementy oddymiające,
  elementy prostokątne,
  elementy kołowe,
  elementy elastyczne,
  elementy końcowe,
  elementy dachowe i ścienne,
  tłumiki akustyczne,
  przepustnice,
  okapy wentylacyjne.

  KLIMAT PRO dostarcza sprawdzone produkty wysokiej jakości. Oferowane produkty przechodzą szczegółowe badania i testy, które pozwalają uzyskać wyroby bardzo dobre jakościowo. KLIMAT PRO dostarcza elementy do bardzo różnorodnych obiektów: galerii handlowych, aquaparków, hoteli, restauracji a także obiektów użyteczności publicznej, służby zdrowia, farmacji, przemysłu chemicznego, zakładów produkcyjnych, drukarni czy silosów.

  W trosce o środowisko naturalne KLIMAT PRO prowadzi rygorystyczną politykę środowiskową. Dokłada wszelkich starań, by zmniejszyć potencjalną liczbę zanieczyszczeń odprowadzanych do środowiska. Ogranicza ilość zużywanych materiałów eksploatacyjnych i produkcyjnych poprzez recykling. Dba także o to, by zaoszczędzić energię dzięki odpowiednim systemom zarządzania jej zużyciem.

  Więcej informacji na: www.klimat-pro.pl

   

   

   

   

   

   

  Wayy to nasza najnowsza marka, w całości stworzona w oparciu o wiedzę i wieloletnie doświadczenie specjalistów KLIMAT SOLEC. 

  Wayy to kompleksowe i nowoczesne rozwiązania dla automatyki, łączące szeroki zakres działania, prostotę użytkowania oraz nowatorski design. Wprowadzona przez nas marka umożliwia pełną kontrolę systemów HVAC z dowolnego miejsca z dostępem do Internetu, wybór optymalnego ustawienia parametrów, a w efekcie odczuwalne zmniejszenie kosztów eksploatacyjnych.

  Więcej informacji na: www.wayy.pl

   

 • Historia

  Do najważniejszych dat w historii KLIMAT SOLEC należą:

  1988 – Powstanie Zakładu Wielobranżowego KLIMAT
  1999 – Wybudowanie nowej siedziby firmy
  2000 – Zmiana osobowości prawnej na spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością
  2000 – Utworzenie Działu Serwisu
  2000 – Rozszerzenie oferty o klimatyzację
  2003 – Wdrożenie Systemu Zarządzania Jakością ISO 9001
  2005 – Utworzenie Działu Projektowania
  2007 – Wprowadzenie do oferty instalacji grzewczych
  2008 – Wybudowanie nowej hali produkcyjno-magazynowej o powierzchni 5000 m2
  2008 – Utworzenie Działu Automatyki
  2009 – Wdrożenie Systemu Zarządzania Jakością ISO 14001, PN 18001 oraz OHSAS
  2010 – Powstanie Działu Badań i Rozwoju
  2011 – Wdrożenie nowego systemu informatycznego obejmującego większość procesów w firmie
  2012 – Wprowadzenie marki KLIMAT PRO
  2012 – Uzyskanie certyfikatu bezpieczeństwa przemysłowego oraz świadectwa akredytacji bezpieczeństwa teleinformatycznego
  2013 – Uzyskanie świadectwa bezpieczeństwa przemysłowego
  2014 – Przeprowadzenie rocznego cyklu szkoleń dla kadry zarządzającej
  2015 – Wprowadzenie marki WAYY

   

 • Wartości

  KLIMAT SOLEC kładzie szczególny nacisk na jakość swoich usług i w tym celu wciąż ulepsza oferowane rozwiązania. Firma jest w stanie obsługiwać realizacje o znacznym rozmiarze oraz stopniu skomplikowania, jak np. duże galerie handlowe czy hotele.

  Firma działa zgodnie ze standardami ISO 9001, ISO 14001 oraz ISO 18001. W swojej działalności zawsze kieruje się etyką – względem Klientów, pracowników oraz kontrahentów. KLIMAT SOLEC od lat jest członkiem Stowarzyszenia Polska Wentylacja oraz Business Center Club.

  Blisko 30-letnie doświadczenie, ciągłe zdobywanie i pogłębianie wiedzy oraz nowatorskie myślenie pozwoliło zdobyć pozycję jednego z ważniejszych wykonawców w obsługiwanym segmencie i zbudować stabilną, godną zaufania markę.

   

 • Badania i rozwój

  Dział Badań i Rozwoju KLIMAT SOLEC pracuje nad ulepszaniem obecnie oferowanych produktów oraz tworzeniem nowych rozwiązań.

  Praca nad obecnymi produktami to w głównej mierze działania mające na celu zwiększenie szczelności elementów wentylacyjnych, zmniejszenie oporów w instalacjach, zmniejszenie energochłonności czy ustalenie zasad optymalnego doboru konkretnych urządzeń. Dział wyposażony jest we własne laboratorium, które pozwala na badanie wielu parametrów oferowanych produktów. Wszystkie badania odbywają się zgodnie z obowiązującymi polskimi oraz europejskimi normami badawczymi. Dzięki temu wyniki badań są wiarygodne co umożliwia  wprowadzanie na ich podstawie ważnych zmian produktowych, a także dobór odpowiednich urządzeń.

  Jednym z ostatnich projektów Działu Badań i Rozwoju było wdrożenie systemu przewodów i kształtek oddymiających. System posiada pierwszy na polskim rynku kompensator oddymiający, który przejmuje termiczne wydłużenia przewodów oddymiających. W 2013 roku system został dostosowany do wymogów normy PN-EN 12101-7:2012 i jest znakowany znakiem CE.

  W zakresie badania produktów, KLIMAT SOLEC współpracuje z wiodącą w województwie kujawsko-pomorskim uczelnią techniczną Uniwersytetem Techniczno-Przyrodniczym w Bydgoszczy. Współpraca z partnerem naukowym daje wiele wspólnych korzyści oraz wspomaga synergię działań w celu oferowania jeszcze lepszych rozwiązań.

   

 • Fundusze unijne

  Od 1 maja 2016 roku KLIMAT SOLEC Sp. z o.o., InvestHR oraz Ośrodek Doskonalenia Kadr SIMP rozpoczęli wspólną realizację projektu partnerskiego „Dobry KLIMAT do rozwoju zawodowego!” w ramach "Priorytetu I Osoby młode na rynku pracy Działania 1.2 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy Poddziałania 1.2.2 Wsparcie udzielane z Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych" Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

  Celem projektu partnerskiego jest aktywizacja edukacyjno-zawodowa 30 osób biernych zawodowo z województwa kujawsko-pomorskiego, w wieku do 24 lat, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu (tzw. MŁODZIEŻ NEET), poprzez nabycie uprawnień zawodowych potwierdzonych certyfikatami UDT/URE oraz uzyskanie zatrudnienia przez co najmniej 50% Uczestników Projektu w okresie od 01.05.2016 do 31.01.2017.

  Kapitał Ludzki, Unia Europejska

   

  KLIMAT SOLEC zrealizował projekt dofinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

  Projekt „Wzmocnienie potencjału kadry KLIMAT SOLEC Sp. z o.o.” zrealizowany w okresie VII 2013 – VI 2014 w ramach poddziałania 2.1.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki miał na celu wyposażenie kadry zarządzającej w wiedzę i umiejętności niezbędne do efektywnej realizacji zadań.

  W projekcie wdrożono platformę rozwojową, zrealizowano 11 tematów szkoleń metodą blended learning oraz przeprowadzono doradztwo. Rezultatem projektu jest podniesienie kompetencji osób kierujących pracownikami w zakresie zarządzania przedsiębiorstwem i zarządzania zasobami ludzkimi oraz opracowana strategia personalna przedsiębiorstwa.

   

  Kapitał Ludzki, PARP, Unia Europejska

  KLIMAT SOLEC zrealizował cztery projekty dofinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 20072013.

  Projekt „E-kontakt z otoczeniem dzięki unowocześnieniu i rozszerzeniu systemu ERP przedsiębiorstwa” zrealizowany w ramach poddziałania 4.3 dotyczył rozszerzenia systemu ERP o nowe moduły oraz modyfikację funkcjonujących modułów systemu w celu uruchomienia e-handlu.

  Projekt „Zwiększenie potencjału produkcyjnego KLIMAT SOLEC poprzez budowę hali produkcyjnej oraz inwestycje w nowe technologie i urządzenia” zrealizowany w ramach poddziałania 5.2.2 miał na celu zwiększenie potencjału produkcyjnego firmy. Inwestycje objęły wybudowanie nowej hali produkcyjnej, modernizację istniejącej hali i stworzenie w niej malarni proszkowej, zakup nowych oraz modernizację już posiadanych maszyn produkcyjnych.

  Projekt „Badanie zgodności normatywnej systemu nowoczesnych czujników wentylacyjnych” zrealizowany w ramach Programu pilotażowego w województwie kujawsko-pomorskim Voucher badawczy dotyczył realizacji przedsięwzięcia badawczego obejmującego badanie kompatybilności elektromagnetycznej nowoczesnych urządzeń automatyki, oferowanych obecnie pod marką wayy.

  Projekt „Opracowanie prototypów i badanie na zgodność z normami nowoczesnych elementów instalacji oddymiającej” zrealizowany w ramach Programu Voucher badawczy dotyczył realizacji przedsięwzięcia badawczego obejmującego badanie oporów przepływu powietrza oraz badanie ogniowe dla dwóch nowych elementów instalacji oddymiającej.

  Kapitał Ludzki, PARP, Unia Europejska

 • Odpowiedzialność społeczna

  Odpowiedzialność społeczna KLIMAT SOLEC jest długotrwałym zobowiązaniem oraz dużym wyzwaniem wobec pracowników, partnerów biznesowych, władz samorządowych oraz jednostek użyteczności publicznej. KLIMAT SOLEC bazuje na długofalowej strategii opartej na etyce oraz postępowaniu zgodnie ze swoją misją i wartościami.

  KLIMAT SOLEC angażuje się w pomoc finansową i organizacyjną osobom najbardziej potrzebującym oraz tym, dla których realizacja własnych pasji i zainteresowań jest bardzo ważna. Firma dostrzega i wspiera projekty społeczne z zakresu sportu, kultury oraz inicjatywy organizacji pozarządowych.

  Sport

  Drużyna KLIMAT SOLEC powstała w 2009 roku, kiedy pracownicy swój czas wolny zaczęli spędzać na hali sportowej. Szybko okazało się, że siatkówka stała się pasją całej drużyny. Dzięki wsparciu Zarządu i mocnemu dopingowi ze strony współpracowników, drużyna może dążyć do spełniania sportowych ambicji podczas wielu rozgrywek.

  Pracownicy

  KLIMAT SOLEC jest świadomym i odpowiedzialnym pracodawcą, wrażliwym na problemy pracowników oraz członków ich rodzin. Dzieci pracowników otrzymują karty podarunkowe, a także dofinansowanie do wypoczynku wakacyjnego czy ferii zimowych. KLIMAT SOLEC angażuje się w pomoc dzieciom pracowników wymagających specjalistycznej pomocy medycznej oraz finansuje turnusy rehabilitacyjne dla niepełnosprawnych dzieci.

  Pomoc

  Od wielu lat KLIMAT SOLEC pomaga instytucjom i fundacjom wpierając organizowane przez nie działania. Firma wspomaga Fundację „Wiatrak” i chętnie bierze udział w wydarzeniach organizowanych przez Podopiecznych Fundacji oraz aktywnie wspiera Stowarzyszenie Przyjaciół Dzieci Niepełnosprawnych. KLIMAT SOLEC jest sponsorem oraz patronatem wielu inicjatyw kulturalnych.

 • Aktualności

  Dodano: 26.10.2017

  Otwarcie nowego biurowca

  24 października nastąpiło długo oczekiwane otwarcie nowego biurowca. Od tego dnia wszyscy pracownicy z poprzedniego budynku zaczęli pracę w nowej części. Cieszymy się, że powstał bardzo ciekawy budynek - nowoczesny, bezpieczny oraz atrakcyjny architektonicznie. Warto podkreślić, że z myślą o osobach niepełnosprawnych zamontowana została winda.

                                                                                                              

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Kolejnym etapem będzie wyburzenie dotychczasowego biurowca i budowa w jego miejscu nowego budynku, który zostanie połączony z biurowcem oddanym do użytku.

  Zapraszamy do obejrzenie krótkiego filmu z budowy nowego biurowca:

  Dodano: 25.09.2017

  Zmagania Ekstremalnej Ekipy KLIMAT SOLEC w „Terenowej Masakrze”

  Terenowa Masakra to najtrudniejszy bieg z wieloma zaskakującymi przeszkodami w ekstremalnie różnorodnym terenie.
  Na trasie 5 i 10 kilometrowych pętli czekały na zawodników utrudnienia wymagające wytrzymałości, siły, sprytu i umiejętności współpracy.

  W kolejnej edycji Terenowej Masakry, która odbyła się 24 września w Myślęcińskim Parku Rozrywki, razem z 1700 zawodnikami z całej Polski udział wzięła reprezentacja KLIMAT SOLEC. Uczestnicy rywalizowali na dwóch dystansach - 5 kilometrów z 30 przeszkodami oraz 10 kilometrów z 45 przeszkodami.

  W drużynie na 5 km biegli: Dawian Molenda, Krzysztof Nowak, Dorota Wiśniewska, Mateusz Niewiem, Beata Man, Błażej Korgul, Jakub Kaczmarek, Marta Nalik, Daria Hajdamowicz, Monika Sell, Damian Kunsztowicz, Michał Gorzycki.