tel.: +48 52 387 24 42 / e-post: info@klimat-solec.com

   

OM OSS

Anpassade lösningar. Ventilation, luftkonditionering, värme, automation, servicearbeten.

 • Om oss

  KLIMAT SOLEC är en av landets ledande totalentreprenörer för uppförandet av sanitära anläggningar och automation. Vi genomför omfattande investeringsprojekt, bl.a. inom ventilation, luftkonditionering, värme, rökutsugning och industrianläggningar. Vi garanterar professionell service på alla skeden – från projektering till servicearbeten. Vi tillverkar dessutom delar till ventilation, rökutsugning och automation.

   

  Projektering

   

  Montering

   

  Servicearbeten

   

  Modernisering

   

  Produktion

  Med 30 års erfarenhet och omfattande forskning- och utvecklingsresurser kan vi erbjuda lösningar som anpassas till behoven hos de mest kräsna kunderna. Vi projekterar och levererar alla anläggningar på ett sådant sätt att det minimerar driftskostnaderna i framtiden.

  I vårt etiken. I flera år har vi varit medlemmar i Stowarzyszenie Polska Wentylacja (Polska ventilationsföreningen), Business Centre Club och Fundacja Firm Rodzinnych (Familjeföretagstiftelsen).

   

   

   

   

 • VÅRA MÄRKEN

  KLIMAT SOLEC erbjuder fullständiga tjänster inom byggprojekt när det gäller sanitära anläggningar. Företaget erbjuder särskilt följande tjänster:

  - Projektering, montering och underhåll av nya ventilations-, luftkonditionerings- och värmeanläggnigar, inklusive övriga tillhörande anläggningar och fullständig automation,
  - Modernisering och reparation av befintliga anläggningar för att optimera kostnaderna,
  - Tillverkning av ett fullt sortiment av ventilationsdelar.

  KLIMAT SOLEC lägger särskild tonvikt på sina produkters och tjänsters kvalitet samt förbättrar ständigt sina lösningar. Företaget kan genomföra projekt, oberoende av hur stora eller avancerade de är.

  KLIMAT PRO är ett varumärke från KLIMAT SOLEC som erbjuder ett brett urval av ventilations- och luftkonditioneringsdelar:

  - delar för rökutsugning,
  - rektangulära delar ,
  - rundformade delar,
  - flexibla delar,
  - luftdon,
  - tak- och väggdelar,
  - ljuddämpare,
  - spjäll,
  - ventilationsfläktar.

  KLIMAT PRO levererar pålitliga och högkvalitativa produkter. Våra produkter undergår noggranna kontroller och prov vilket resulterar i produkter av mycket hög kvalitet. KLIMAT PRO levererar delar till objekt av många olika slag: köpcentra, äventyrsbad, hotell, restauranger och samhällsnyttiga objekt, hälso- och sjukvårdsinrättningar, objekt inom läkemedels- och kemiindustrin, produktionsanläggningar, tryckerier eller silor.

  Eftersom företaget är mån om miljön har KLIMAT PRO en sträng miljöpolicy. Vi gör allt för att minska eventuella utsläpp i miljön. Vi begränsar mängden förbruknings- och produktionsmaterial genom återvinning. Och dessutom sparar vi energi med lämpliga energihanteringssystem.

  Mer information finns på: www.klimat-pro.pl

   

 • Historia

  De viktigaste datumen i KLIMAT SOLEC:S historia:

  1988 – Mulitindustriella fabriken KLIMAT grundas
  1999 – Företagets nya säte byggs
  2000 – Företagets juridiska personlighet ändras till ett bolag med begränsat ansvar
  2000 – Serviceavdelningen skapas
  2000 – Företaget utökar sitt sortiment med luftkonditionering
  2003 – Kvalitetsledningssystemet ISO 9001 införs
  2005 – Projekteringsavdelningen skapas
  2007 – Erbjudandet utökas med värmeanläggningar
  2008 – En ny produktions- och lagerhall på 5000 m2 byggs
  2008 – Automationsavdelningen skapas
  2009 – Kvalitetsledningssystemen ISO 14001, PN 18001 och OHSAS införs
  2010 – Forsknings- och utvecklingsavdelningen skapas
  2011 – Ett nytt IT-system som omfattar de flesta processerna i företaget införs
  2012 – Märket KLIMAT PRO lanseras
  2012 – Företaget erhåller intyg om industriell säkerhet (arbetarskydd) och intyg om ackreditering av kommunikations- och IT-säkerhet
  2013 – Företaget erhåller intyg om industriell säkerhet (arbetarskydd)
  2014 – En årslång utbildning för ledningen genomförs
  2015 – Märket WAYY lanseras
  2017 – Byggstart för den nya kontorsbyggnaden - etapp I
  2018 – Byggarbeten på den nya kontorsbyggnaden avslutas - etapp I, etapp II påbörjas

 • Värderingar

  KLIMAT SOLEC lägger särskild tonvikt på sina tjänsters kvalitet och förbättrar ständigt de lösning som erbjuds. Företaget kan hantera projekt oberoende av hur stora och avancerade de är, t.ex. stora köpcentra eller hotell..

  Företaget följer normerna ISO 9001, ISO 14001 och ISO 45001. I sin verksamhet tar man alltid hänsyn till etiken – gentemot kunderna, de anställda och avtalsparterna. KLIMAT SOLEC har varit medlem i Stowarzyszenie Polska Wentylacja (Polska ventilationsföreningen) och Business Center Club i flera år.

  Med nästan 30 års erfarenhet, permanent strävande efter nya kunskaper och ett modernt sätt att tänka har vi uppnått en position som en av de viktigaste entreprenörerna inom vår bransch och byggt upp ett stabilt och pålitligt märke.

 • Forskning och utveckling

  Forsknings- och utvecklingsavdelningen på KLIMAT SOLEC arbetar med att förbättra de befintliga produkterna och skapa nya lösningar..

  Arbete med de befintliga produkterna går mestadels ut på att öka ventilationsdelarnas täthet, minska motståndet på anläggningarna, minska energiintensiteten samt fastställa regler för optimalt urval av konkreta anordningar. Avdelningen är utrustad med ett eget laboratorium där många parametrar av de produkter som erbjuds kan provas och bedömas. Alla forskningsarbeten utförs enligt aktuella polska och europeiska forskningsnormer. Och därför är forskningsresultaten trovärdiga, vilket gör det möjligt för oss på grundval av dessa resultat införa viktiga produktionsändringar samt välja lämpliga anordningar.

  Ett av Forsknings- och utvecklingsavdelningens sista projekt var att implementera ett kanal- och komponentsystem för rökutsugning. Systemet är, som först på den polska marknaden, utrustat med en kompensator för rökutsugningssystem, som tar över rökutsugningskanalernas termiska förlängning. 2013 anpassades systemet till kraven i normen PN-EN 12101-7:2012 och är nu CE-märkt.

  När det gäller produktforskning samarbetar KLIMAT SOLEC med den tekniska högskola som är ledande i Kujawsko - pomorskie-län, nämligen Tekniska och naturuniversitetet i Bydgoszcz. Samarbetet med en forskningspartner innebär en del ömsesidiga fördelar och stöder synergieffekterna i syfte att erbjuda ännu bättre lösningar.

 • EU-fonder

  Den 1 maj 2016 påbörjade KLIMAT SOLEC Sp. z o.o., InvestHR och Ośrodek Doskonalenia Kadr SIMP (Centrumet för personalutveckling SIMP) ett gemensamt partnerprojekt "Bra KLIMAT för yrkesutveckling!” inom ramen för "Prioritet I Ungdomar på arbetsmarknaden Åtgärd 1.2 Stöd för unga arbetslösa på den regionala arbetsmarknaden Delområde 1.2.2 Stöd från Sysselsättningsinitiativet för ungdomar" inom det operativa programmet Kunskap, utbildning och utveckling.

  Syftet med partnerprojektet var utbildning och yrkesaktivering av 30 personer som stod utanför arbetskraften, bodde i Kujawsko-pomorskie län, var upp till 24 år gamla och inte deltog i några kurser eller utbildning (s.k. NEET-UNGDOMAR) genom att få yrkeskompetens som skulle bekräftas med certifikat utfärdade av Tekniska övervakningsmyndigheten / Myndigheten för energireglering samt att minst 50 % av projektdeltagarna skulle få anställning mellan den 1 maj 2016 och den 31 januari 2017.

  Kapitał Ludzki, Unia Europejska

   

  KLIMAT SOLEC genomförde ett projekt som finansierades med EU-medel inom ramen för Europeiska socialfonden.

  Projektet "Förstärkning av potential hos ledningen på KLIMAT SOLEC Sp. z o.o.” genomfördes mellan juli 2013 och juni 2014 inom ramen för Delområde 2.1.1 av operativa programmet Humankapital och syftade på att utrusta ledningen med de kunskaper och den kompetens som krävs för effektivt utförande av uppdrag.

  Inom ramen för projektet införde man en utvecklingsplattform, genomförde 11 temakurser med blended learning-metoden och genomförde rådgivningsmöten. Som ett resultat av projektet blev ökade kompetenser av företagsledningen som ansvarar för personal inom företagsförvaltning och förvaltning av personal resurser samt utveckling av företagets personalstrategi.

   

  Kapitał Ludzki, PARP, Unia Europejska

  KLIMAT SOLEC genomförde fyra projekt som finansierades med EU-medel inom det regionala operativa programmet för Kujawsko-pomorskie län för åren 2007–2013.2013.

  Projektet ”E-kontakt med omgivningen genom modernisering och utveckling av företagets ERP-system” genomfördes inom delområde 4.3 och gällde utveckling av ERP-systemet med nya moduler och modifieringen av de befintliga modulerna inom systemet för att starta med e-handel.

  Projektet „Ökning av KLIMAT SOLEC:s produktionspotential genom att bygga en produktionshall och investera i ny teknik och maskiner” som genomfördes inom delområde 5.2.2 syftade på att öka företagets produktionspotential. Investeringen omfattade nybyggnation av en produktionshall, modernisering av den befintliga hallen med en ny pulvermåleriavdelning, inköp av nya och modernisering av de befintliga produktionsmaskinerna.

  Projektet "„Undersökning av överensstämmelse av ett system med moderna ventilationsgivare med aktuella föreskrifter” genomfördes inom Pilotprogrammet för Kujawsko - pomorskie-län Forskningsvoucher som gällde genomförande av ett forskningsuppdrag som omfattade kontroller av elektromagnetisk kompatibilitet hos de moderna automationsanordningar som för närvarande erbjuds under märket Wayy.

  Projektet "Utveckling av prototyper och undersökning av överenskommelse med standarder av moderna delar i rökutsugningsanläggningar” genomfördes inom programmet Forskningsvoucher och gällde genomförande av ett forskningsuppdrag som omfattade kontroller av luftflödes motstånd och brandtester för två nya delar inom rökutsugningsanläggningar.

  Kapitał Ludzki, PARP, Unia Europejska

 • Socialt ansvar

  KLIMAT SOLEC:s sociala ansvar är ett långsiktigt åtagande och en stor utmaning för personalen, affärspartner, regionala myndigheter och samhällsnyttiga verksamheter. KLIMAT SOLEC baserar på en långsiktig strategi med fokus på etiken och ifrån åtgärder som vidtas med hänsyn till företagets vision och värderingar.

  KLIMAT SOLEC erbjuder ekonomiskt och organisatoriskt stöd till de sämst ställda samt till de som värdesätter förverkligandet av sina passioner och intressen högt. Företaget identifierar och stödjer sociala projekt inom sport och kultur samt icke-statliga organisationers initiativ.

  Sport

  Laget KLIMAT SOLEC bildades 2009 när personalen började tillbringa sin fritid i sporthallen. Det visade sig snabbt att volleyboll var hela lagets passion. Med stöd från Styrelsen och tack vare sin starka hejarklack som består av arbetskompisar kan laget sträva efter att uppfylla sina idrottsambitioner på många tävlingar.

  Medarbetare

  KLIMAT SOLEC är en medveten och ansvarig arbetsgivare som är lyhörd för medarbetarnas och deras familjers problem. Medarbetarnas barn får presentkort och deras sommarsemestrar eller vinterlov delfinansieras av företaget. KLIMAT SOLEC hjälper också de av medarbetarnas barn som kräver specialiserad medicinsk hjälp samt finansierar rehabiliteringsläger för funktionshindrade barn.

  Hjälp

  I många år har KLIMAT SOLEC hjälpt olika institutioner och stiftelser genom att stödja deras aktiviteter och åtgärder. Företaget stödjer Wiatrak-stiftelsen och deltar gärna i evenemang som organiseras av personer under deras vård samt stödjer aktivt Stiftelsen för vänner av funktionshindrade barn. KLIMAT SOLEC sponsrar och främjar många kulturinitiativ.

 • Nyheter

  Datum:04.12.2019

  KLIMAT SOLEC som organisatör av den 1:a  Installatörsdagen

  Den 29:de november organiserade vi den 1:a Upplagan av Installatörsdagen. Under detta evenemang deltog våra anställda i en serie utbildningar om olika ämnen: monteringstekniker och standarder, arbete i höjden, drift av en ventilationsenhet eller Wayy-erbjudandet. Det fanns också möjligheter till gemensamma samtal, delning av insikter och idéer för fortsatt samarbete.

  Hjärtligt tack för deltagande i Installatörsdagen, både till utbildningsdeltagare och utbildare som växte med uppgiften och delade sin kunskap och yrkeserfarenhet.

  Den 2:a Upplagan av Installatörsdagen om ett år!

   

  Datum: 21.10.2019

  Vi presenterar vår nya genomförande, som är nästan slutförd – Immobile K3

  Det är en modern 5-vånings kontorsbyggnad med 2 nivåer underjordisk parkering.  Byggnaden är 8 800 kvm av kontors- och försäljningsyta i centrum av Bydgoszcz.  KLIMAT SOLEC har för detta objekt genomfört installation av mekanisk ventilation och rökborttagningssystem.


        

  Datum: 01.04.2019

  KLIMAT SOLEC har öppnat filial i Tyskland

  Med syfte att genomföra strategien för förstärkning och utvidgning av verksamhetsområdet har KLIMAT SOLEC Sp. z o.o öppnade nya filialer utanför Polens gränser i Tyskland.

   

  KLIMAT SOLEC GmbH                           

  Insterburger Straße 6 E                           

  D-29313 Hambühren                             

  Tyskland                                                     

  E-mail: info@klimat-solec.de                   

  www.klimat-solec.de                               

   

  Ovanstående företag i Tyskland är en del av strukturerna i KLIMAT SOLEC Sp. z o. o. och holdingbolag och är därför en del av dem.    

  Datum: 29.01.2019

  KLIMAT SOLEC blev en av "Forbes Diamanter 2019"

  Vi är glada att meddela att KLIMAT SOLEC blev en av mottagare av det prestigefyllda priset ”Forbes Diamanter 2019”.

  ”Forbes Diamanter” är en årlig rankning av företag som inom de senaste tre år har varit mest effektiva att förstora sitt värde. Ranknings resultat utarbetades av „Forbes” redaktion enligt den schweiziska metoden av företagets värde prissättning. I år har KLIMAT SOLEC tagit en hög plats och genom detta bekräftat sitt position som snabbt och stabilt utvecklande företag från kujawsko-pomorskie regionen.

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Företaget KLIMAT SOLEC kommer att nämnas i ”Forbes Diamanter 2019” publikation som ska givas ut i slutet av januari 2019. KLIMAT SOLEC är ett av de företag med mest dynamisk stigning när det gäller värde. ”Forbes Diamanter 2019” titeln är en bekräftelse av position bland de bästa företag på polska marknaden.

  Datum: 20.11.2018

  KLIMAT SOLEC firar sitt 30-årsjubileum

  I år firar KLIMAT SOLEC 30årsdagen av sin verksamhet. Och därför har vi det stora nöjet att presentera ett videoklipp om företagets verksamhetshistoria.

   

   

   

   

   

   

   

  Du får gärna se videoklippet här

  Datum: 11.06.2018

  KLIMAT SOLEC har i år återigen fått det polska affärspriset Gazela Biznesu (Affärsgasellen)

  KLIMAT SOLEC prisbelönades för sin dynamiska utveckling under 2017. Detta pris har vi tilldelats i flera år i rad. Gazele Biznesu (Affärsgaseller) är en prestigefylld rangordning av de företag som utvecklas bäst i Polen. Placeringen och priset bestäms av den procentuella omsättningsökningen under de senaste tre åren. Rangordningen sammanställs av journalister på affärstidningen Puls Biznesu med stöd från Coface Poland som ansvarar för företagsutredningar.

   

  Datum: 11.04.2018

  Pris för köpcentrumet SERENADA

  Köpcentrumet Serenada har fått priset Property Design Awards 2018 i kategorin Arkitektonisk form – Köpcentrum. Det är den andra utmärkelsen som detta objekt belönats med inom några dagar. Tidigare fick Serenada priset CEE Retail Real Estate Awards 2018 i kategorin Retail Project.

  KLIMAT SOLEC utförde följande arbeten på objekt:

  1. Anläggningar inom BMS-systemet:
  - anläggningar för komfortventilation - sugfläktar, värme- och ventilationsapparater, luftridåer, kanalvärmare, luftkonditionering, brandspjäll för komfortventilationen tillsammans med Wayy-automation (15 instrumenttavlor, ca. 140 anordningar och strömförsörjning för ca. 250 brandspjäll),
  - mekanisk ventilation i hyreslokaler,
  - mekanisk ventilation i köpcentrumets korridorer,
  - ventilation i tekniska utrymmen (5 ventilationscentraler med Wayy-automation),
  - kontrollgrupp för equithermal reglering av konstant temperatur (kyltorn med Wayy-automation),
  - system för centralvärme, processvärme, varmvatten, ventilation och ventilation av värmesystemet tillsammans med en värmecentral,
  - anordningar och automation för rökutsugningssystemet,
  - anordningar och automation för luftsystemet,
  - anordningar och automation för ventilationssystemet för parkeringsplatser.

  2. BMS-systemet för HVAC – MyWayy-anläggningar: övervakning och styrning av komfortventilationsanläggningar, ventilationscentraler, kontrollgruppen för equithermal reglering av konstant temperatur, ventilationssystemet för parkeringsplatser, övervakning av värmecentralen.

  Mer information om automation från Wayy – www.wayy.pl

  Datum: 26.10.2017

  Invigning av en ny kontorsbyggnad

  Den 24 oktober invigdes den nya efterlängtade kontorsbyggnaden. Från och med denna dag började alla de som hittills arbetat i den gamla byggnaden, att arbeta i den nya delen. Vi är glada över att ha fått en ny och mycket intressant byggnad som är modern, säker och arkitektoniskt tilltalande. Med tanke på funktionsnedsatta personer monterades det en speciell hiss.

  Nästa etapp blir att riva den gamla kontorsbyggnaden och bygga i stället en ny byggnad som kommer att kopplas samman med den kontorsbyggnad som tagits i bruk.

  Se gärna ett kort videoklipp från när den nya kontorsbyggnaden byggdes: