tel.: +48 52 387-24-42 / mail: info@klimat-solec.pl

   

Oferta

Klimatyzacja, wentylacja, ogrzewania, oddymianie, odpylanie, automatyka.
Kompleksowa obsługa inwestycji budowlanych w zakresie instalacji sanitarnych

 • Instalacje sanitarne

  KLIMAT SOLEC jest jednym z ważniejszych w kraju wykonawców instalacji sanitarnych: wentylacji, klimatyzacji, ogrzewania, odpylania oraz oddymiania. Te kwestie są jednymi z najistotniejszych problemów, jakie należy wziąć pod uwagę przy projektowaniu budynku.

  Różnorodność obiektów budowlanych wymusza indywidualne podejście projektantów i wykonawców do rozwiązania problemów instalacji sanitarnych. Dobierając system dla potrzeb określonego typu budynków, w pierwszej kolejności należy określić ich przeznaczenie oraz technologię, która będzie w nich realizowana.

  KLIMAT SOLEC oferuje Klientom indywidualne i zoptymalizowane rozwiązania techniczne w zakresie instalacji sanitarnych, stosowanych w rozmaitych obiektach: od usługowych i biurowych, kończąc na bardzo złożonych systemach w obiektach przemysłowych, laboratoryjnych czy medycznych.

   

   

 • Wentylacja

  KLIMAT SOLEC wykonuje instalacje wentylacji dla różnorodnych obiektów, takich jak: hotelowe, gastronomiczne, rekreacyjne, sportowe, laboratoryjne, wojskowe, biurowe, przemysłowe czy służby zdrowia. W ww. obiektach firma montuje instalacje wentylacji komfortu, wentylacji procesowej, wentylacji awaryjnej oraz wentylacji pożarowej.

  KLIMAT SOLEC wykonuje wszelkiego rodzaju instalacje wentylacji - od prostych układów grawitacyjnych po rozbudowane systemy wentylacji mechanicznej i klimatyzacji. Instalacje te, w zależności od konfiguracji, realizują procesy wymiany powietrza z funkcjami jego oczyszczania, ogrzewania, chłodzenia, nawilżania i osuszania. Dzięki tak szerokiej gamie zastosowanych rozwiązań spełnione są wszelkie wymagania Inwestorów.

  Ponadto dzięki wyposażeniu wykonywanych instalacji w wysokosprawne moduły odzysku ciepła z powietrza usuwanego oraz w elementy regulacji zmiennych przepływów powietrza wentylacyjnego, wykonywane przez KLIMAT SOLEC instalacje cechują się bardzo niskimi kosztami eksploatacji.

  Wyślij zapytanie: kosztorysy@klimat-solec.pl

 • Klimatyzacja

  KLIMAT SOLEC wykonuje zarówno instalacje klimatyzacji komfortu, jak również klimatyzacji procesowej. W ramach tych instalacji montowane są układy oparte na urządzeniach z bezpośrednim odparowaniem (układy freonowe z klimatyzatorami typu Split, Multi Split i VRF, agregaty skraplające zasilające chłodnice freonowe) lub na układach chłodzenia pośredniego wodnego lub glikolowego (układy wody lodowej zasilające klimakonwektory, chłodnice wodne/glikolowe oraz urządzenia technologiczne).

  Stosowane są systemy z regulowaną wydajnością układów chłodniczych oraz zmienne przepływy w instalacjach wody lodowej, dzięki czemu wykonywane instalacje cechują się bardzo niskimi kosztami eksploatacji. W obiektach, w których stawiane są wyższe wymagania, montowane są układy osuszania i nawilżania.

  Wyślij zapytanie: kosztorysy@klimat-solec.pl

 • Ogrzewanie

  KLIMAT SOLEC wykonuje wszelkiego rodzaju instalacje ogrzewania - od prostych po rozbudowane systemy grzewcze zasilające układy ogrzewania grzejnikowego, ogrzewania podłogowego, ciepła technologicznego dla urządzeń wentylacyjnych oraz dla urządzeń technologicznych. Wykonywane instalacje, w zależności od potrzeb, oparte są na czynniku grzewczym wodnym, glikolowym lub parowym.

  W przypadku czynnika parowego, jest on stosowany również do celów nawilżania powietrza wentylacyjnego. KLIMAT SOLEC wykonuje także źródła ciepła w postaci węzłów cieplnych, kotłowni wodnych opalanych gazem, olejem lub paliwem stałym, pomp ciepła typu powietrze/woda, woda/woda i solanka/woda. Uzupełnieniem tej oferty są dolne źródła ciepła dla pomp ciepła (np. sondy i kolektory gruntowe), instalacje solarne, glikolowe układy odzysku ciepła z powietrza wentylacyjnego usuwanego z budynków, układy odzysku ciepła skraplania z urządzeń klimatyzacyjnych i chłodniczych a także układy odzysku ciepła z urządzeń technologicznych (np. z układów chłodzenia wtryskarek czy kompresorów sprężonego powietrza).

  Wyślij zapytanie: kosztorysy@klimat-solec.pl

 • Oddymianie

  KLIMAT SOLEC wykonuje instalacje oddymiania mechanicznego w obiektach o różnym przeznaczeniu. Należą do nich głównie garaże podziemne, obiekty handlowe oraz obiekty użyteczności publicznej.

  KLIMAT SOLEC wykonuje instalacje oddymiania zarówno jedno- jak i wielostrefowe. Atutem KLIMAT SOLEC jest fakt, iż instalacje jednostrefowe wykonuje przy wykorzystaniu przewodów oddymiających typu kZO klasy odporności ogniowej E600 120(ho)S 1500 single, które produkuje pod marką KLIMAT PRO.

  KLIMAT SOLEC realizuje instalacje oddymiania zaprojektowane w różnych systemach. Należą do nich instalacje jednofunkcyjne służące wyłącznie do oddymiania oraz instalacje dwufunkcyjne. Instalacje dwufunkcyjne podczas codziennej eksploatacji służą jako instalacje wywiewne, natomiast  podczas pożaru jako instalacje oddymiające. KLIMAT SOLEC w zakresie wyposażenia instalacji w urządzenia oddymiające korzysta z usług renomowanych producentów.

  Wyślij zapytanie: kosztorysy@klimat-solec.pl

   

 • Odpylanie

  KLIMAT SOLEC wykonuje instalacje odpylania dla szeregu obiektów, w których w wyniku procesów technologicznych wydzielają się wszelkiego rodzaju zanieczyszczenia, a zwłaszcza pyły.

  Instalacje odpylające w zależności od rodzaju transportowanego pyłu wykonywane są z elementów o różnej grubości blachy. Grubość blachy dobierana jest w sposób zapewniający uzyskanie optymalnych dla inwestora nakładów inwestycyjnych, przy zagwarantowaniu niezbędnej wytrzymałości instalacji.

  W zależności od potrzeb instalacje wykonywane są z różnych materiałów, do których należą najczęściej blacha stalowa czarna, blacha stalowa ocynkowana oraz blacha stalowa kwasoodporna. W zależności od potrzeb instalacje mogą być łączone za pomocą kołnierzy lub szybkozłączek.Dla oczyszczenia zanieczyszczonego pyłami powietrza KLIMAT SOLEC stosuje odpylacze mechaniczne, do których należą między innymi cyklony, filtrocyklony oraz urządzenia filtrowentylacyjne.

  Wyślij zapytanie: kosztorysy@klimat-solec.pl

 • Modernizacja instalacji

  Nowym dynamicznie rozwijającym się kierunkiem działalności KLIMAT SOLEC jest modernizacja istniejących instalacji HVAC.

  Wzrastające koszty energii sprawiają, iż inwestorzy oraz użytkownicy obiektów zwracają coraz większą uwagę na niskie koszty eksploatacji. Przyjęte rozwiązania oraz standard wykonania instalacji HVAC mają determinujący wpływ na zużycie energii.

  KLIMAT SOLEC wychodząc naprzeciw oczekiwaniom klientów dokonuje analizy istniejących rozwiązań i w oparciu o swoje wieloletnie doświadczenie proponuje ich optymalizację. Zakres optymalizacji jest każdorazowo dostosowany do oczekiwań Klienta a proponowane rozwiązania poparte są wnikliwą, wieloaspektową analizą techniczno–ekonomiczną.

  Wyślij zapytanie: kosztorysy@klimat-solec.pl

   

 • Automatyka

  KLIMAT SOLEC zapewnia pełną automatykę realizowanych inwestycji, obejmującą w szczególności: centrale wentylacyjne, centrale klimatyzacyjne, węzły cieplne, kotłownie, węzły wody lodowej, wentylatory wyciągowe, systemy oddymiania, wentylacje garaży w oparciu o odpowiednie detektory, stacje ładowania akumulatorów, systemy zarządzania i nadzoru budynków (BMS), rozdzielnie AKPiA, rozdzielnie elektryczne.

  Ponadto KLIMAT SOLEC oferuje modernizację istniejących układów automatyki, celem lepszego wykorzystania istniejących systemów. Firma wykonuje ekspertyzy w zakresie poprawności wykonania układu automatyki (dotyczy automatyki branży HVAC). KLIMAT SOLEC wykonuje również automatykę i detekcję w strefach zagrożonych wybuchem (np. przewody pożarowe do sterowania oddymiania).

  W zakresie automatyki oferta firmy poszerzona została o nową, innowacyjną markę Wayy. Zapewnia ona pełen monitoring i zarządzanie systemami HVAC, a w efekcie zmniejszenie kosztów utrzymania obiektu.

  Więcej informacji w zakładce Wayy Systemy Automatyki.

   

  Wyślij zapytanie: kosztorysy@klimat-solec.pl

 • Wayy Systemy Automatyki

  Wayy to kompleksowy system automatyki umożliwiający monitoring i zarządzanie systemami HVAC. Zapewnia wybór optymalnego ustawienia parametrów systemu, a w konsekwencji na optymalizację kosztów utrzymania obiektu.

  Dzięki produktom Wayy można łatwo i efektywnie zarządzać systemami instalacji z dowolnego miejsca na świecie z dostępem do Internetu. Pełna kontrola, analiza parametrów oraz sterowanie nimi odbywa się w czasie rzeczywistym poprzez zaawansowany sterownik i łatwy w obsłudze panel dotykowy.

  Marka Wayy to gwarancja najwyższej jakości komponentów. Wszystkie oferowane produkty poddawane są szczegółowym badaniom i testom.

   

  Więcej informacji nt. marki Wayy dostępnych jest na stronie: www.wayy.pl

 • Serwis

 • Produkcja KLIMAT PRO

  KLIMAT PRO to nowa marka wprowadzona przez KLIMAT SOLEC, która oferuje produkcję szerokiego asortymentu elementów wentylacyjnych:

  - elementy oddymiające,
  - elementy prostokątne,
  - elementy kołowe,
  - elementy elastyczne,
  - elementy końcowe,
  - elementy dachowe i ścienne,
  - tłumiki akustyczne,
  - przepustnice,
  - okapy wentylacyjne.

  KLIMAT PRO dostarcza sprawdzone produkty wysokiej jakości. Oferowane produkty przechodzą szczegółowe badania i testy, które pozwalają uzyskać wyroby bardzo dobre jakościowo. KLIMAT PRO dostarcza elementy do bardzo różnorodnych obiektów: galerii handlowych, aquaparków, hoteli, restauracji a także obiektów użyteczności publicznej, służby zdrowia, farmacji, przemysłu chemicznego, zakładów produkcyjnych, drukarni czy silosów.

  W trosce o środowisko naturalne KLIMAT PRO prowadzi rygorystyczną politykę środowiskową. Dokłada wszelkich starań, by zmniejszyć potencjalną liczbę zanieczyszczeń odprowadzanych do środowiska. Ogranicza ilość zużywanych materiałów eksploatacyjnych i produkcyjnych poprzez recykling. Dba także o to, by zaoszczędzić energię dzięki odpowiednim systemom zarządzania jej zużyciem.

  Więcej informacji na: www.klimat-pro.pl

  Wyślij zapytanie: info@klimat-pro.pl

 • Fotowoltaika