Tarjous

Ilmastointi, ilmanvaihto, lämmitys, savunpoisto, pölynpoisto, automaatio. Kattava rakennushankkeiden palvelu saniteettilaitteiden alalla

 • Saniteettijärjestelmät

  KLIMAT SOLEC on yksi maan tärkeimmistä saniteettijärjestelmien urakoitsijoista: ilmanvaihto, ilmastointi, lämmitys, pölynpoisto ja savunpoisto. Nämä asiat ovat tärkeimpiä ongelmia, jotka on otettava huomioon rakennuksen suunnittelussa.

  Rakennusrakohtien moninaisuus vaatii suunnittelijoiden ja urakoitsijoiden yksilöllistä lähestymistapaa saniteettilaitteiden ongelmien ratkaisemiseksi. Kun valitset järjestelmän tietyntyyppisen rakennuksen tarpeisiin, ensin on määriteltävä sen tarkoitus ja niissä toteutettava tekniikka.

  KLIMAT SOLEC tarjoaa asiakkailleen yksilöllisiä ja optimoituja teknisiä ratkaisuja saniteettilaitteiden alalla, joita käytetään erilaisissa tiloissa: palvelu- ja toimistotiloista alkaen päättyen hyvin monimutkaisiin järjestelmiin teollisuus-, laboratorio- ja lääketieteellisissä tiloissa.

 • Tuuletus

  KLIMAT SOLEC toteuttaa ilmanvaihtojärjestelmiä moniin eri kohteisiin, kuten: hotelli-, ateriapalvelu-, virkistys-, urheilu-, laboratorio-, sotilas-, toimisto-, teollisuus- tai terveydenhuoltokohteet.Edellä mainituissa kohteissa yhtiö kokoaa järjestelmän hyvinvointia edistävää ilmanvaihtoa, hätäilmanvaihtoa ja paloilmanvaihtoa varten.

  KLIMAT SOLEC toteuttaa kaikenlaisia ilmanvaihtojärjestelmiä - yksinkertaisista painovoimajärjestelmistä laajoihin mekaanisiin ilmanvaihtoihin ja ilmastointijärjestelmiin. Nämä järjestelmät suorittavat kokoonpanosta riippuen ilmanvaihtoprosesseja, joiden tehtävänä on puhdistaa, lämmittää, jäähdyttää, kostuttaa ja kuivata ilmaa. Sovellettujen ratkaisujen laajan valikoiman ansiosta kaikki sijoittajien vaatimukset täyttyvät.

  Lisäksi KLIMAT SOLECin asennettujen järjestelmien käyttökustannuket ovat erittäin alhaiset, koska laitteet on varustettu erittäin tehokkailla moduuleilla lämmön talteenottoon poistetusta ilmasta ja muuttuvien ilmanvaihtoilmavirtojen säätöelementeillä.

  Lähetä kysely: info@klimat-solec.fi

 • Ilmastointi

  KLIMAT SOLEC toteuttaa sekä hyvinvointia tukevan ilmastoinnin että prosessi-ilmastointijärjestelmät.. Osana näitä laitteistoja asennetaan suoraan haudutukseen perustuvat järjestelmät (freonijärjestelmät, joissa on Split-, Multi Split- ja VRF-ilmastointilaitteet, freonijäähdyttimiä syöttävät kondenssilaitteet) tai epäsuoriin vesi- tai glykolijäähdytykseen perustuvat järjestelmät (jäävesijärjestelmät, jotka toimittavat konvektorit, vesi- ja glykolijäähdyttimet sekä teknologiset laitteet).

  Käytetään järjestelmiä, joissa on säädettävä jäähdytysjärjestelmien tehokkuus sekä vaihtelevia virtauksia jäävesijärjestelmässä, minkä ansiosta laitoksille ovat ominaisia erittäin alhaiset käyttökustannukset. Kohteisiin, joille asetetaan korkeampia vaatimuksia, asennetaan kuivaus- ja kostutusjärjestelmät.

  Lähetä kysely: info@klimat-solec.fi

 • Savun poisto

  KLIMAT SOLEC valmistaa mekaanisia savunpoistojärjestelmiä rakennuksiin eri tarkoituksiin. Näihin kuuluvat lähinnä maanalaiset autotallit, liiketilat ja julkiset tilat.

  KLIMAT SOLEC asentaa sekä yksi- että monivyöhykkeiset savunpoistojärjestelmät. KLIMAT SOLECin etuna on se, että yksivyöhykeasennukset tehdään kZO-tyypin savunpoistokanavilla, joiden palonkestävyysluokka on E600 120(ho) S 1500 single, jonka se valmistaa KLIMAT PRO -brändillä.

  KLIMAT SOLEC toteuttaa eri järjestelmiin suunniteltuja savunpoistojärjestelmiä. Näihin kuuluvat yksitoimiset asennukset, joita käytetään yksinomaan savunpoistoon ja kaksitoimiset asennukset. Kaksitoimisia päivittäisessä käytössä olevia järjestelmiä käytetään pakokaasujärjestelminä ja palon aikana savunpoistojärjestelminä. Savunpoistolaitteisiin varustettujen järjestelmien tapauksessa KLIMAT SOLEC käyttää tunnettujen valmistajien palveluja.

  Lähetä kysely: info@klimat-solec.fi

 • Pölynpoisto

  KLIMAT SOLEC toteuttaa pölynpoistojärjestelmiä useille kohteille, joissa teknologisten prosessien seurauksena vapautuu kaikenlaisia epäpuhtauksia, erityisesti pölyjä.

  Siirrettävän pölyn tyypistä riippuen pölynpoistojärjestelmät valmistetaan eripaksuisista levyelementeistä. Levyn paksuus valitaan siten, että varmistetaan rakennuttajalle optimaaliset investointikustannukset ja taataan samalla asennuksen tarvittava vahvuus.

  Tarpeista riippuen laitteistot on valmistettu erilaisista materiaaleista, joihin useimmiten kuuluu musta teräslevy, sinkitty teräslevy ja haponkestävä teräslevy. Tarpeista riippuen asennukset voidaan liittää laippojen tai pikaliittimien avulla. Pölyillä saastuneen ilman puhdistukseen KLIMAT SOLEC käyttää mekaanisia pölyerottimia, joihin kuuluvat syklonit, suodatussyklonit ja suodatuslaitteet.

  Lähetä kysely: info@klimat-solec.fi

 • Järjestelmän nykyaikaistaminen

  KLIMAT SOLECin uusi, dynaamisesti kehittyvä suunta on jo olemassa olevien LVI-laitteistojen nykyaikaistaminen.

  Energiakustannusten nousu merkitsee sitä, että rakennuttajat ja rakennusten käyttäjät kiinnittävät yhä enemmän huomiota alhaisiin käyttökustannuksiin. Hyväksytyillä ratkaisuilla ja LVI-laitteistojen standardeilla on ratkaiseva vaikutus energiankulutukseen.

  KLIMAT SOLEC täyttää asiakkaidensa odotukset analysoiden asiakkaiden olemassa olevia ratkaisuja ja ehdottamalla monivuotisen kokemuksensa perusteella niiden optimointia. Optimoinnin laajuus on aina mukautettu asiakkaan odotuksiin ja ehdotettuja ratkaisuja tukee perusteellinen ja monitahoinen tekninen ja taloudellinen analyysi.

  Lähetä kysely: info@klimat-solec.fi

 • Automaatio

  KLIMAT SOLEC tarjoaa täyden automatisoidun investoinnin, mukaan lukien erityisesti:ilmanvaihtokeskukset, ilmastointikeskukset, lämpökeskukset, kattilahuoneet, jäävesilaitteet, poistoilmapuhaltimet, savunpoistojärjestelmät, autotallien ilmanvaihto, joka perustuu asianmukaisiin ilmaisimiin, akun latausasemat, rakennusten hallinta- ja valvontajärjestelmät (BMS), AKPiA-kytkentälaitteistot, sähkökytkentälaitteistot.

  Lisäksi KLIMAT SOLEC tarjoaa nykyisten automaatiojärjestelmien nykyaikaistamista, jotta nykyisiä järjestelmiä voitaisiin käyttää paremmin. Yhtiö suorittaa ammattimaiset automaatiojärjestelmien asianmukaisen asennuksen analyysit (koskee LVI-teollisuuden automaatiota). KLIMAT SOLEC toteuttaa myös automaation ja havaitsee räjähdysvaaralliset alueet (esim. palokanavat savunpoiston ohjaamiseksi).

  Lähetä kysely: info@klimat-solec.fi

 • Huolto

  Jotta ilmanvaihto-, ilmastointi- ja lämmityslaitteet toimivat moitteettomasti, KLIMAT SOLEC -huoltokeskus huolehtii takuu- ja jälkipalvelusta, kertaluonteisista huoltokäynneistä ja kattavasta, jatkuvasta ilmastointi- ja ilmanvaihtojärjestelmien hoidosta.

  Palvelu tukee asiakkaitaan kattavasti koko maassa. Ilmastointilaitteiden ja ilmanvaihtojärjestelmien pysyvä palvelu takaa niiden moitteettoman toiminnan, mikä johtaa suoraan pienempiin käyttökustannuksiin ja komponenttien pidempään työaikaan.

  Yksittäisten järjestelmäelementtien asianmukainen huolto säästää energiaa, parantaa ilmanlaatua ja minimoi sienien, allergeenien ja hajujen esiintymisen. Palveluosastolla on valtuutuksia, lisenssejä ja palvelureferenssejä monien maailman tunnetuimpien tuotemerkkien kokoonpanon ja korjauksen alalla.

  Lähetä kysely: info@klimat-solec.fi

 • Tuotanto KLIMAT PRO

  KLIMAT PRO on KLIMAT SOLECin uusi tuotemerkki, joka tarjoaa laajan ilmanvaihtokomponenttien valikoiman:

  - savunpoistoelementit,
  - suorakulmaiset elementit,
  - pyöreät elementit,
  - joustavat elementit,
  - pääte-elementit,
  - katto- ja seinäelementit,
  - äänenvaimentimet,
  - kuristusventtiilit,
  - ilmanvaihtokupit.

  KLIMAT PRO tarjoaa todistetusti korkealaatuisia tuotteita. Tarjotut tuotteet käyvät läpi yksityiskohtaisia tutkimuksia ja testejä, joiden avulla saadaan erittäin laadukkaita tuotteita. KLIMAT PRO tarjoaa komponentteja monenlaisiin tiloihin: ostoskeskuksiin, vesipuistoihin, hotelleihin, ravintoloihin sekä julkisiin tiloihin, terveydenhuoltoon, apteekkeihin, kemianteollisuuteen, tuotantolaitoksiin, painotaloihin ja siiloihin.

  Luonnollisen ympäristön vuoksi KLIMAT PRO toteuttaa tiukkaa ympäristöpolitiikkaa. Se pyrkii kaikin tavoin vähentämään ympäristöön päästettyjen epäpuhtauksien määrää. Se rajoittaa käyttö- ja tuotantotarvikkeiden määrää kierrätyksen avulla. Se huolehtii myös energian säästämisestä sopivien järjestelmien ansiosta sen kulutuksen hallitsemiseksi.

  Lisää tietoja KLIMAT PROntuotemerkistä löytyy osoitteesta: https://www.klimat-pro.pl

  Lähetä kysely: info@klimat-solec.fi