puh.: +48 52 387 24 42/ sähköposti: info@klimat-solec.com

   

Tarjous

Ilmastointi, ilmanvaihto, lämmitys, savun- ja pölynpoisto. Kokonaisvaltainen tuki rakennusprojekteihin saniteettijärjestelmien toimialalla.

 • Saniteettiasennukset

  KLIMAT SOLEC on yksi Puolan tärkeimmistä saniteettiasennusten tuottajista ilmanvaihtoon, ilmastointiin, lämmitykseen, savun- ja pölynpoistoon liittyen. Yllämainitut asiat ovat tärkeitä kaikissa rakennussuunnitteluissa.

  Rakennusten monimuotoisuus rohkaisee suunnittelijoita ja urakoitsijoita yksilölliseen lähestymistapaan saniteettiasennuksissa innovatiivisten ratkaisujen löytämiseksi. Saniteettijärjestelmää valittaessa tietyntyyppisen rakennuksen tarpeisiin, ensin on määriteltävä rakennuksen käyttötarkoitus ja niissä toteutettava tekniikka.

  KLIMAT SOLEC tarjoaa asiakkailleen yksilöllisiä ja optimoituja teknisiä ratkaisuja saniteettiasennusten alalla, joita käytetään erilaisissa tiloissa: palvelu- ja toimistotiloista aina hyvin monimutkaisiin järjestelmiin teollisuus-, laboratorio- ja lääketieteellisissä tiloissa.

 • Ilmanvaihto

  KLIMAT SOLEC toteuttaa ilmanvaihtojärjestelmiä moniin eri kohteisiin, kuten: hotelli-, ateriapalvelu-, urheilu-, virkistys-, laboratorio-, sotilas-, toimisto-, teollisuus- tai terveydenhuoltokohteet. Edellä mainituissa kohteissa yhtiö toteuttaa mukavuus-, prosessi-, hätä- ja paloilmanvaihtojärjestelmiä.

  KLIMAT SOLEC toteuttaa kaikenlaisia ilmanvaihtojärjestelmiä - yksinkertaisista luonnollisista ilmanvaihtojärjestelmistä laajoihin mekaanisiin ilmanvaihtoihin ja ilmastointijärjestelmiin. Luonnollista ilmanvaihtoa lukuun ottamatta, riippuen kokoonpanosta, järjestelmät suorittavat seuraavia toimintoja: ilmanpuhdistus, -lämmitys, -viilennys, -kosteutus ja/tai -kuivaus. Laajan ratkaisuvalikoiman ansiosta me pystymme täyttämään kaikki asiakkaidemme vaatimukset.

  Lisäksi KLIMAT SOLEC:n asennettujen järjestelmien käyttökustannukset ovat erittäin alhaiset, koska laitteet on varustettu erittäin tehokkailla moduuleilla lämmön talteenottoon poistetusta ilmasta ja muuttuvien ilmanvaihtoilmavirtojen säätöyksiköillä.

  Voit tiedustella lisää: info@klimat-solec.fi

   

 • Ilmastointi

  KLIMAT SOLEC toteuttaa mukavuus- ja prosessi-ilmastointijärjestelmiä. Molemmat edellä mainitut järjestelmät sisältävät suorahaihdutuslaitteet (freonijärjestelmät, joissa Split-, Multi Split-, ja VRF-ilmastointiyksiköt ja kondenssiyksiköt syöttävät freonijäähdyttimiä) tai epäsuorat vesi-, tai glykolijäähdytyslaitteet (jäävesijärjestelmät syöttävät puhallinkonvektoreita, vesi-/ glykolijäähdyttimiä ja prosessilaitteita).

  Me tarjoamme myös järjestelmiä, joissa on säädettävät jäähdytystehokkuudet sekä vaihtelevat jäävesivirtaukset, joiden ansiosta loppuasiakkaillamme on erittäin alhaiset käyttökustannukset. Kohteisiin, joissa on korkeammat vaatimukset, asennetaan kuivaus- ja kostutusjärjestelmät.

  Voit tiedustella lisää: info@klimat-solec.fi

   

 • Savunpoisto

  KLIMAT SOLEC valmistaa mekaanisia savunpoistojärjestelmiä rakennuksiin ja niiden eri tarkoituksiin, kuten: maanalaiset autotallit, liiketilat ja julkiset tilat. KLIMAT SOLEC valmistaa myös yksi- ja monivyöhykkeisiä savunpoistojärjestelmiä. Etuna käyttää KLIMAT SOLEC:n tuotteita on, että yksivyöhykeasennukset valmistetaan kZO-tyypin savunpoistokanavilla, joiden palonkestävyysluokka on E600 120(ho)S 1500 single. Kyseiset tuotteet markkinoidaan KLIMAT PRO -tuotemerkillä.

  KLIMAT SOLEC toteuttaa eri järjestelmiin suunniteltuja savunpoistojärjestelmiä. Näihin kuuluvat yksi- ja kaksitoimiset järjestelmät. Yksitoimisia käytetään yksinomaan savunpoistoon. Kaksitoimisia päivittäisessä käytössä olevia järjestelmiä käytetään pakokaasujärjestelminä ja palon aikana savunpoistojärjestelminä. Savunpoistolaitteisiin varustettujen järjestelmien tapauksessa KLIMAT SOLEC tekee yhteistyötä vain tunnettujen valmistajien kanssa.

  Voit tiedustella lisää: info@klimat-solec.fi

   

 • Pölynpoisto

  KLIMAT SOLEC asentaa pölynpoistojärjestelmiä rakennuksiin, joissa eri tuotantoprosessien vuoksi syntyy eri tyyppisiä epäpuhtauksia ja erityisesti pölyä.

  Siirrettävän pölyn tyypistä riippuen pölynpoistojärjestelmät valmistetaan sopivilla kanavien levyn paksuuksilla, jonka ansiosta asiakas saa optimoidut investointikustannukset ja voidaan taata järjestelmän riittävä kestävyys. Asiakastarpeesta riippuen järjestelmät tuotetaan eri materiaaleista, kuten mustasta teräslevystä, galvanoidusta teräslevystä tai haponkestävästä teräslevystä.

  Kanavistot voidaan yhdistää keskenään laipoilla tai pikaliittimillä. Pölyn saastuttaman ilman käsittelemiseksi KLIMAT SOLEC käyttää mekaanisia pölynpoistamia kuten sykloneja, suodatussykloneja sekä suodatusta ja ilmanvaihtolaitteita.

  Voit tiedustella lisää: info@klimat-solec.fi

   

 • Modernisointi

  Olemassa olevien LVI-järjestelmien modernisointi on uusi ja nopeasti kasvava liiketoiminta-alue KLIMAT SOLEC:lle. Kasvavat energiakustannukset saavat asiakkaat ja loppukäyttäjät huomioimaan erityisesti matalat käyttökustannukset.

  Käytetyt ratkaisut ja LVI-asennusten toteutuksen standardeilla on merkittävä vaikutus energiankulutukseen. KLIMAT SOLEC täyttää asiakkaiden vaatimukset analysoimalla heidän nykyisiä ratkaisuja ja ehdottaa pitkän kokemuksen perusteella näihin optimointia.

  Optimoinnin laajuus on aina mukautettu asiakkaan vaatimuksiin ja ehdotettuja ratkaisuja tukee perusteellinen ja monitahoinen tekninen ja taloudellinen analyysi.

  Voit tiedustella lisää: info@klimat-solec.fi

   

 • Automaatio

  KLIMAT SOLEC tarjoaa täyden automaation toteuttamilleen projekteille, keskittyen erityisesti: ilmastointikeskuksiin, ilmanvaihtokeskuksiin, lämmönsiirtokeskuksiin, kattilahuoneisiin, jäävesikeskuksiin, poistoilmapuhaltimiin, savunpoistojärjestelmiin, autotallien ilmanvaihtoon, joka perustuu asianmukaisiin ilmaisimiin, akun latausasemiin, rakennusten hallinta- ja valvontajärjestelmiin (BMS), instrumentointi- ja valvontajärjestelmiin ja sähkökytkentälaitteistoihin. Lisäksi, KLIMAT SOLEC tarjoaa modernisointipalvelua olemassa oleviin automaatiojärjestelmiin tavoitteenaan parantaa niiden käyttöä. Yhtiö toteuttaa myös asiantuntija-analyysejä olemassa oleviin automaatiojärjestelmiin LVI-toimialalla.

  KLIMAT SOLEC tarjoaa automaatio- ja havaitsemislaitteita räjähdysvaarallisiin ympäristöihin (esim. palonkestävät kaapelit, joita käytetään savunpoiston hallintaan).

  Yhtiön tarjontaa on laajennettu uudella innovatiivisella Wayy -tuotemerkillä. Se tarjoaa kattavaa seurantaa ja hallintaa LVI-järjestelmille ja täten alentaa tilojen ylläpitokustannuksia.

  Katso lisätietoja Wayy-automaatiojärjestelmät -välilehdeltä.

  Voit tiedustella lisää: info@klimat-solec.fi

   

 • Huolto

  Monimutkaiset ilmanvaihto-, ilmastointi- ja lämmitysjärjestelmät tarvitsevat säännöllistä ylläpitoa, jotta ne toimivat tehokkaasti ja pitkäaikaisesti. Jotta ilmanvaihto-, ilmastointi- ja lämmityslaitteet toimivat moitteettomasti, KLIMAT SOLEC:n huolto-osasto huolehtii takuu- ja jälkitarkastuksista, kertaluonteisista huoltokäynneistä sekä kattavasta ja jatkuvasta ilmastointi- ja ilmanvaihtojärjestelmien hoidosta.

  Huolto-osastomme tarjoaa asiakkaillemme teknistä tukea kattavasti koko maassa. Ilmastointi- ja ilmanvaihtojärjestelmien jatkuva palvelu takaa niiden moitteettoman toiminnan, mikä johtaa suoraan pienempiin käyttökustannuksiin ja järjestelmän komponenttien pidempään elinkaareen.

  Yksittäisten järjestelmäkomponenttien asianmukainen huolto säästää energiaa, parantaa ilmanlaatua ja minimoi sienien, allergeenien ja hajujen esiintymisen. Huolto-osastomme on saanut valtuutuksia, lisenssejä ja palvelureferenssejä asentaa, huoltaa ja korjata laitteita monille maailman tunnetuimmille tuotemerkeille.

  Voit tiedustella lisää: info@klimat-solec.fi

   

 • Tuotanto KLIMAT PRO

  KLIMAT PRO on uusi tuotemerkkimme, jonka KLIMAT SOLEC lanseerasi, tarjoamaan laajan valikoiman ilmanvaihto tuotteita:

  • Savunpoisto-osat
  • Suorakulmaiset osat
  • Pyöreät osat
  • Joustavat kanavat
  • Katto- ja seinäosat
  • Akustiset äänenvaimentimet
  • Säleiköt
  • Päätelaitteet
  • Ilmanvaihtohuput
  • Täydennysosat

  KLIMAT PRO tarjoaa luotettavia ja korkealaatuisia tuotteita. Tarjotut tuotteet käyvät läpi yksityiskohtaisia tutkimuksia ja testejä, joiden avulla varmistetaan niiden vastaavan meidän korkeita standardeja. KLIMAT PRO valmistaa komponentteja moniin eri tiloihin, kuten: ostoskeskuksiin, vesipuistoihin, hotelleihin ja ravintoloihin, julkisiin tiloihin, terveydenhuollon tiloihin, farmasian ja kemian teollisuuden rakennuksiin, tuotantotiloihin, painotaloihin ja siiloihin.

  KLIMAT PRO:lla on tiukka ympäristöpolitiikka, jonka vuoksi se on sitoutunut suojelemaan puhdasta luontoa. Pyrimme kaikin tavoin vähentämään saasteiden pääsyn ympäristöön. Vähennämme käyttö- ja valmistusmateriaalien määrää kierrättämällä niitä. Lisäksi, säästämme energiaa käyttämällä sopivia virrankulutuksen hallintajärjestelmiä.

  Lisätietoja löydät: www.klimat-pro.pl

  Voit tiedustella lisää: info@klimat-solec.fi